Bemutatkozás

Az irodát 1996-ban Deliné Dr. Csillag Anikó ügyvéd alapította. Az irodához 2009-ben társult dr. Marton Zsombor ügyvéd, melynek folytán az iroda elnevezése DR. CSILLAG ÉS DR. MARTON Ügyvédi Iroda lett.

Szakterületek:
JOGI TANÁCSADÁS

OKIRATSZERKESZTÉS: Ingatlan adásvételi -, tartási -, életjáradéki -, ajándékozási -,  csere szerződések. Vagyonjogi megállapodások. Végrendelet. Társasháztulajdon Alapító Okiratok. Használati megállapodások. Tulajdonközösség megszüntető szerződések.

JOGI KÉPVISELET: közigazgatási, polgári, hagyatéki és büntető ügyekben.

CÉGALAPÍTÁS:  Társasági szerződések és módosítások, jogi képviselet.

ADÓ TANÁCSADÁS, PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

ADÓSSÁG BEHAJTÁS: Fizetési meghagyások, végrehajtás magánszemélyeknek, cégeknek, magánszemélyeknek és Társasházaknak.
Irodánk tevékenységének nagy részét a társasházi kintlévőségek behajtása teszi ki. Sajnos a közös költség tartozások mértéke az utóbbi időben egyre jobban veszélyeztetik a Társasházaknak, Lakásszövetkezeteknek gazdálkodását. Irodánk ezen problémához nyújt gyors és szakszerű jogi szolgáltatást.

Irodánk a követeléskezelői tevékenységet megbízási szerződés megkötését követően tudja ellátni, amelyben megfelelő meghatalmazást kap a közös képviselőtől vagy az intéző bizottságtól az adósokkal szembeni eljárás lefolytatására.
Abban az esetben, ha a Társasházak biztosításai kiterjednek a jogvédelemre is, Irodánk az ügyvédi díjazást ugyan a társasház felé érvényesíti, azonban a biztosítási jogviszony keretében a számlákat a biztosító – a biztosítási szerződésben foglaltak szerint – megtéríti. Ennek előnye, hogy a Társasházaknak az egyéb költségei is lecsökkenthetőek, hiszen a jogvédelem keretében elszámolt költségek között az ügyvédi munkadíjon felül a közjegyzői díjak, az illetékek és az eljárásban felmerülő egyéb költségek is szerepelnek.

Követeléskezelői tevékenységünk országos hálózattá kívánjuk fejleszteni az alábbiak szerint. Jelenleg az Irodánktól távolabb eső Megbízóinkkal telefonon és e-mailben tartjuk a kapcsolatot, ami minden esetben zökkenőmentes. Kihasználjuk azt a rendkívüli lehetőséget, hogy ma már az eljárásokat a társasházi behajtásos ügyekben elektronikusan (elektronikus fizetési meghagyás, elektronikus végrehajtási eljárás a közjegyzők országos illetékességével) intézhetjük. Az adminisztrációs munkatársaink napi szinten szkennelik és továbbítják a folyamatban lévő ügyekhez kapcsolódó anyagokat a Megbízóknak. Terveink között szerepel, hogy régiónként – referenciák alapján kiválasztott  – ügyvédi irodákkal együttműködési szerződést kötünk. Természetesen igény esetén készek vagyunk önálló alirodát is nyitni, azonban az ügyvédi törvény szabályozása szerint erre csak a székhelyünk szerinti megyében van lehetőség. Az eddigi tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy megfelelően el lehet látni országos szinten a Társasházak képviseletét együttműködő ügyvédi irodák igénybe vételével is. Jelenleg folyamatban van egy ún. know-how leírás elkészítése, amely alapját fogja képezni az ügyvédi irodákkal történő együttműködésünknek, így Irodánk az ügyfeleinek professzionális, egységes minőségű ügyintézést, komplex adósságkezelést tud nyújtani akár országos szinten is. Az ügyfélkörünk bővítésére létrejött tárgyalásainknál minden esetben kiemelten kezeljük és felhívjuk a figyelmet a társasházi jogvédelem biztosítás előnyös lehetőségeire. Felkérésre vállalunk társasházi témában – különös tekintettel a kintlévőségek behajtására – előadások tartását, melyet a múlt évben kezdtünk el Veszprémben. A visszajelzések alapján a tájékoztatásunk hasznos volt a közös képviselőknek.

Fentieken túl profilunkat a polgári jog, családjog, öröklési jog, ingatlanjog, gazdasági jog, munkajog és büntető jog területére tartozó ügyek határozzák meg.